Zápisy do ZŠ a MŠZápisy do základních a mateřských škol jsou připraveny na začátek dubna a května
| 14.03.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy
Prvním důležitým krokem ke vstupu do základní školy a pro mnohé předškoláky také prvním kontaktem s
„opravdovou“ školou je zápis do 1. třídy. K zápisu pro školní rok 2017-2018 by měly přijít děti narozené
mezi 1. 9. 2010 a 31. 8. 2011. Letos poprvé se oproti předchozím rokům koná zápis v jarním období - v
úterý 4. a ve středu 5. dubna 2017, a to vždy v době od 14 do 18 hodin.
Ačkoliv Rada města Kroměříže schválila školské obvody, rodiče mohou nechat dítě zapsat do kterékoliv
základní školy. V Kroměříži jsou k dispozici: Základní škola Zámoraví, Základní škola Komenského
náměstí, Základní škola U Sýpek, Základní škola Slovan, Základní škola Oskol a Základní škola Zachar.
U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Na první květnový týden je připraven zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
zřizovaných městem Kroměříží. Rodiče mohou zapsat své děti do některé z devíti mateřských škol ve
městě a místních částech: Mateřské školy Gorkého, Mateřské školy Kollárova, Mateřské školy Mánesova,
Mateřské školy Vážany, Mateřské školy Postoupky, Mateřské školy Páleníčkova, Mateřské školy
Spáčilova, Mateřské školy Štítného, Mateřské školy Žižkova.
Termín zápisu je úterý 2. a středa 3. května 2017.