ZK dne 15.3.2017 vyhlásil výzvu pro FO k předkládání žádostí o datci na výměnu star. kotlů