Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 9. září 2017 od 14:50 - 15:20 hodinSvoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci v sobotu 9. září 2017. Sběrové vozidlo bude přistaveno na návsi od 14:50 do 15:20 hodin. 

Přineste prosím tyto nebezpečné odpady:

  • znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, prostředky na ochranu rostlin, barvy – laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory, lednice, pneumatiky a další objemný nebezpečný odpad.