Tříkrálová sbírka 2018V sobotu 6. 1. 2018  proběhla v obci Šelešovice Tříkrálová sbírka, při které byl vybrán finanční dar ve výši 7 526,- Kč.

Poděkování patří všem, kdo podpořili svým darem tuto sbírku a obětavým koledníkům (Romaně Brázdilové, Lucii Malošíkové, Adrianě Kadlecové) a paní Jarmile Malošíkové.