Tříkrálová sbírka 2019V sobotu 5. 1. 2019  proběhla v obci Šelešovice "Tříkrálová sbírka", při které byl vybrán finanční dar ve výši 6 757,- Kč.

Poděkování patří všem, kdo podpořili svým darem tuto sbírku a obětavým koledníkům (Romaně Brázdilové, Lucii Malošíkové, Adrianě Kadlecové) a paní Jarmile Malošíkové.