Beseda hejtmana Jiřího Čunka s občany na téma kraj. zdravot. - Kroměříž 20.2.2019 od 16 h.