Nařízení o používání ochranných prostředkůSchválením vlády a rozhodnutím Zlínského kraje je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na veřejně přístupných místech bez ochranných prostředků dýchacích cest. Ochrannými prostředky se rozumí respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny, kterými si musí každý občan zakrýt ústa a nos. Důvodem vyhlášení tohoto nařízení, je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s koronavirem na území České republiky. Nařízení platí dnem 19.3.2020 od 0.00 hodin a platí do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Starosta obce Šelešovice žádá občany, aby tento krok přijali s pochopením a odpovědností k sobě samým, svým blízkým i ke svému okolí.