Příspěvek od pana Stanislava Adamíka, Šelešovice č.p. 58