Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky a nařízení

 

Název Účinnost

Směrnice obce Šelešovice, kterou se zavádí stočné na území obce Šelešovice.pdf

6.11.2019

OZV č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 10.6.2016

Tržní řád - nařízení obce č. 1/2014

22.6.2014

OZV č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 1.1.2013
OZV č. 3/2012, o místním poplatku ze psů 1.1.2013
OZV č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.1.2013
OZV č. 5/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.1.2013
OZV č. 2/2006, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem  zrušeno k 22.10.2016

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty