Tělovýchovná jednota Slavoj

Po sjednocení tělovýchovy byl zabaven majetek Sokola a Orla. Na popud ředitelky Anny Špinkové byla založena TJ Slavoj Šelešovice. Činnost jednoty byla zaměřena na fotbal. Byla provedena úorava hřiště a v roce 1977 byla započata výstavba jednoposchoďové budovy, která slouží jako šatny, sociální zařízení a prodej občerstvení. Sál v prvním poschodí je používán na schůze a oslavy při různých příležitostech. V roce 2001 vyhořela budova bývalé Orlovny, za přispění členů ostatních spolků se podařilo budovu částečně opravit.