Aktuality


Novější 1

Přerušení dodávky elektrické energie 15.5.2017 od 7:30 - 15:00 hodin

Přerušení elektrické energie.pdfZK dne 15.3.2017 vyhlásil výzvu pro FO k předkládání žádostí o datci na výměnu star. kotlů

obce kotliky.docxHZS Zlínského kraje - informace pro občany - pálení na volném prostranství

HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.pdfZápisy do ZŠ a MŠ

Zápisy do základních a mateřských škol jsou připraveny na začátek dubna a května
| 14.03.2017 | Šárka Kučerová

Tiskové zprávy
Prvním důležitým krokem ke vstupu do základní školy a pro mnohé předškoláky také prvním kontaktem s
„opravdovou“ školou je zápis do 1. třídy. K zápisu pro školní rok 2017-2018 by měly přijít děti narozené
mezi 1. 9. 2010 a 31. 8. 2011. Letos poprvé se oproti předchozím rokům koná zápis v jarním období - v
úterý 4. a ve středu 5. dubna 2017, a to vždy v době od 14 do 18 hodin.
Ačkoliv Rada města Kroměříže schválila školské obvody, rodiče mohou nechat dítě zapsat do kterékoliv
základní školy. V Kroměříži jsou k dispozici: Základní škola Zámoraví, Základní škola Komenského
náměstí, Základní škola U Sýpek, Základní škola Slovan, Základní škola Oskol a Základní škola Zachar.
U zápisu je třeba předložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Na první květnový týden je připraven zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách
zřizovaných městem Kroměříží. Rodiče mohou zapsat své děti do některé z devíti mateřských škol ve
městě a místních částech: Mateřské školy Gorkého, Mateřské školy Kollárova, Mateřské školy Mánesova,
Mateřské školy Vážany, Mateřské školy Postoupky, Mateřské školy Páleníčkova, Mateřské školy
Spáčilova, Mateřské školy Štítného, Mateřské školy Žižkova.
Termín zápisu je úterý 2. a středa 3. května 2017.Předškolácí přijdou k zápisům až v měsíci dubnu 2017

Předškoláci přijdou k zápisům až v dubnu.pdfFinanční správa - nová služba pro placení daně z nemovitých věcí

5559_1_4AK_KV.PDF

A5_letak_nova_sluzba_FS.PDF

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věc....pdfTříkrálová sbírka v roce 2017

V sobotu 7.1.2017 proběhla v obci Šelešovice Tříkrálová sbírka. Za mrazivého počasí koledníci vybrali finanční dary ve výši 6 973,- Kč.

Poděkování patří všem, kdo podpořili svým darem tuto sbírku a obětavým koledníkům (Romaně Brázdilové, Lucii Malašíkové, Adrianě Kadlecové) a paní Jarmile Malošíkové.Výběr místních poplatků v roce 2017

Obecní úřad Šelešovice oznamujeme občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt a je splatný do 28.2.2017.

Poplatek za psa je stanoven ve výši 50,- Kč za prvního a 80,- Kč za každého dalšího u stejného majitele a je splatný do 31.3.2017.Pojízdné prodejny - mléčné výrobky, pečivo, maso a uzeniny

20.6.2016 16;24;27.jpgFÚ pro Zlínský kraj - Informace pro občany - elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb.pdfNovější 1