Aktuality


Novější 1

Zápisování stavu elektroměrů v úterý 20.6.2017

V úterý 20.6.2017 bude v naší obci pracovník společnosti E.ON zapisovat stavy elektroměrů. Kdo nemá přístupný elektroměr, ať  zapíše stav elektroměru na lístek a umístí ho na viditelné místo. Stavy elektroměrů se budou zapisovat u všech dodavatelů elektrické energie.MŽP - SFŽP ČR - dotační program Dešťovka

scan0001 (2).jpgSZŠ Kroměříž nabízí vzdělávací programy pro dospělé - zahájení kurzů zaří - říjen 2017

Letáček - kurzy pro veřejnost ( pro tisk ).pdfHZS Zlínského kraje - informace pro občany - pálení na volném prostranství

HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.pdfFinanční správa - nová služba pro placení daně z nemovitých věcí

5559_1_4AK_KV.PDF

A5_letak_nova_sluzba_FS.PDF

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věc....pdfTříkrálová sbírka v roce 2017

V sobotu 7.1.2017 proběhla v obci Šelešovice Tříkrálová sbírka. Za mrazivého počasí koledníci vybrali finanční dary ve výši 6 973,- Kč.

Poděkování patří všem, kdo podpořili svým darem tuto sbírku a obětavým koledníkům (Romaně Brázdilové, Lucii Malašíkové, Adrianě Kadlecové) a paní Jarmile Malošíkové.Výběr místních poplatků v roce 2017

Obecní úřad Šelešovice oznamujeme občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt a je splatný do 28.2.2017.

Poplatek za psa je stanoven ve výši 50,- Kč za prvního a 80,- Kč za každého dalšího u stejného majitele a je splatný do 31.3.2017.Pojízdné prodejny - mléčné výrobky, pečivo, maso a uzeniny

20.6.2016 16;24;27.jpgMinisterstvo vnitra ČR - informace o cestovních dokladech pro děti

Cestovní doklady.pdfPříspěvek od pana Stanislava Adamíka, Šelešovice č.p. 58

Příspěvek .pdfNovější 1