Aktuality


Novější 1

Dětský karneval v sobotu 8. února 2020 od 14 hod.

Šibřinky 2020.jpg

 Tříkrálová sbírka 2020

index.png

V sobotu 4.1.2020 proběhla v obci Šelešovice Tříkrálová sbírka 2020,

při které byl vybrán  finanční dar ve výši 7 790,- Kč.

 

Poděkování patří všem, kdo podpořil svým darem Tříkrálovou sbírku 2020 a obětavým koledníkům -  Romaně Brázdilové, Lucii Malošíkové a Adrianě Kadlecové.Kroměřížská dráha zve na rozhlednu Zdenička a zámek ve Zborovicích dne 30.12.2019

Plakát A3 - Zdenička 2019.jpgFirma Biopas s.r.o. - svoz domovního odpadu o vánočních svátcích

Firma Biopas Kroměříž oznamuje občanům, že svoz domovního odpadu bude probíhat v sobotu 4.1.2020.  E.ON - odstranění a ořez dřevin

Odstranění a ořez dřevin (2).jpg

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin.pdfInformace pro občany - stavebníky

Zlínský kraj od 31.5.2019 spustil službu UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umožňuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí všem územně dotčeným správcům inženýrských síti najednou a z jednoho místa pomocí webové aplikace. Službe je určena zejména občanům - stavebníkům, pro které je bezplatná. Adresa pro vstup je https://site.kr-zlinsky.cz.HZS ČR

HZS ČR.jpgFinanční úřad pro Zlínský kraj - Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí.pdf

Informace ke zpřístupnění seznamu na daň z nem.věcí v roce 2019.pdfInformace o projektu - Chodník podél silnice II/432 Šelešovice

 

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Název projektu: „Chodník podél silnice II/432 Šelešovice“ je spolufinancován z Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009081

Příjemce dotace: Obec Šelešovice

 

Stručný popis projektu:

V rámci projektu došlo k výstavbě levostranného chodníku podél silnice II/432 v délce 159,45 m, šířky 1,5 m, který navazuje na stávající komunikaci pro pěší.  Chodník je oddělený od silnice travnatým pásem šířky 1,00 m. Chodník byl předán k užívání v měsíci říjnu 2018.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v obci Šelešovice podél frekventované  komunikace II/432  a zlepšení bezbariérovosti pěších komunikací.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem realizace projektu je nově vybudovaný chodník v délce 159,45 metrů včetně bezpečnostních prvků.

  

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Výše dotace EU:       800 392,25 Kč

Veřejné zdroje ČR:     42 125,91 Kč

Celková částka:        842 518,16 Kč

 Výběr místních poplatků v roce 2019

Obecní úřad Šelešovice oznamujeme občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt a je splatný do 28.2.2019.

Poplatek za psa je stanoven ve výši 50,- Kč za prvního a 80,- Kč za každého dalšího u stejného majitele a je splatný do 31.3.2019.Novější 1