Veřejné zakázky

Realizace stavby "Dětské hřiště Šelešovice" - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace.pdf

Záměr na pronájem nebytových prostror - obchod smíšeného zboží

Záměr.pdf

Záměr pronájmu pohostinství v obci Šelešovice

Záměr na pronájem nebytových prostor.pdf

 

Projekt: Řešení biologicky rozložitelného odpadu v obci Šelešovice

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.doc

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky-1.doc

Příloha č. 3 - Formulář pro prokázání technické specifikace.xls

Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení.docVýzva k podání nabídky.pdf

Zadávací dokumentace šelešovice.pdf

Smlouva o dílo.pdf

 

Projekt: Pořízení stroje na úklid silničních komunikací za účelem snížení prašnosti v obci Šelešovice

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky.doc

Příloha č. 3 - Technická specifikace.xls

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.doc

Zadávací dokumentace.pdf

Výzva k podání nabídky-Šelešovice.pdf

Kupní smlouva.pdf