Aktuality


2 Starší

Tříkrálová sbírka 2019

V sobotu 5. 1. 2019  proběhla v obci Šelešovice "Tříkrálová sbírka", při které byl vybrán finanční dar ve výši 6 757,- Kč.

Poděkování patří všem, kdo podpořili svým darem tuto sbírku a obětavým koledníkům (Romaně Brázdilové, Lucii Malošíkové, Adrianě Kadlecové) a paní Jarmile Malošíkové.ŘSZK - upozornění na spekulativní výkup pozemků pod krajskými silnicemi

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) upozorňuje občany na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi. Podle ředitele ŘSZK Bronislava Malého se někteří lidé snaží tyto pozemky koupit od vlastníků za méně peněz, než za kolik je potom nabízejí Zlínskému kraji, který je zřizovatelem ŘSZK. „V posledních letech se vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, nebo i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji,“ popsal Malý.

ŘSZK je správcem silnic druhé a třetí třídy, které ze zákona vlastní Zlínský kraj. Některé silnice se kvůli tomu, že v minulosti nebylo dořešené majetkoprávní vypořádání, nacházejí právě i na pozemcích soukromých vlastníků. Podle Malého by se tito vlastníci měli s nabídkou prodeje obrátit na ŘSZK, případně na Zlínský kraj.Pojízdné prodejny

Pečivo - středa, pátek od 13.40 - 13.55 hodin

Maso a uzeniny - středa od 13.40 hodinHZS Zlínského kraje - informace pro občany - pálení na volném prostranství

HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.pdfPříspěvek od pana Stanislava Adamíka, Šelešovice č.p. 58

Příspěvek .pdfStaré pohlednice

Datum konání: 31. 12. 2012

Obecní úřad žádá občany pokud vlastní staré pohlednice, fotografie a dokumenty na kterých je zachycena naše obec a život v ní o zapůjčení těchto snímků. Po ofocení je vrátíme. 

Děkujeme.
 2 Starší