Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


2 Starší

Finanční úřad pro Zlínský kraj - Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí.pdf

Informace ke zpřístupnění seznamu na daň z nem.věcí v roce 2019.pdfInformace o projektu - Chodník podél silnice II/432 Šelešovice

 

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Název projektu: „Chodník podél silnice II/432 Šelešovice“ je spolufinancován z Evropské unie.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0009081

Příjemce dotace: Obec Šelešovice

 

Stručný popis projektu:

V rámci projektu došlo k výstavbě levostranného chodníku podél silnice II/432 v délce 159,45 m, šířky 1,5 m, který navazuje na stávající komunikaci pro pěší.  Chodník je oddělený od silnice travnatým pásem šířky 1,00 m. Chodník byl předán k užívání v měsíci říjnu 2018.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v obci Šelešovice podél frekventované  komunikace II/432  a zlepšení bezbariérovosti pěších komunikací.

 

Výsledky projektu:

Výsledkem realizace projektu je nově vybudovaný chodník v délce 159,45 metrů včetně bezpečnostních prvků.

  

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Výše dotace EU:       800 392,25 Kč

Veřejné zdroje ČR:     42 125,91 Kč

Celková částka:        842 518,16 Kč

 Výběr místních poplatků v roce 2020

Obecní úřad Šelešovice oznamujeme občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2020 je stanoven ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 500,- Kč za osobu nebo rekreační objekt a je splatný do 31.3.2020.

Poplatek za psa je stanoven ve výši 50,- Kč za prvního a 80,- Kč za každého dalšího u stejného majitele a je splatný do 31.3.2020.ŘSZK - upozornění na spekulativní výkup pozemků pod krajskými silnicemi

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) upozorňuje občany na spekulativní výkupy pozemků pod krajskými silnicemi. Podle ředitele ŘSZK Bronislava Malého se někteří lidé snaží tyto pozemky koupit od vlastníků za méně peněz, než za kolik je potom nabízejí Zlínskému kraji, který je zřizovatelem ŘSZK. „V posledních letech se vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, nebo i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení, a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji,“ popsal Malý.

ŘSZK je správcem silnic druhé a třetí třídy, které ze zákona vlastní Zlínský kraj. Některé silnice se kvůli tomu, že v minulosti nebylo dořešené majetkoprávní vypořádání, nacházejí právě i na pozemcích soukromých vlastníků. Podle Malého by se tito vlastníci měli s nabídkou prodeje obrátit na ŘSZK, případně na Zlínský kraj.Pojízdné prodejny

Pečivo - středa, pátek od 13.40 - 13.55 hodin

Maso a uzeniny - středa od 13.40 hodinHZS Zlínského kraje - informace pro občany - pálení na volném prostranství

HZS Zlínského kraje - Spalování hořlavých látek na volném prostranství. Evidence pálení.pdfPříspěvek od pana Stanislava Adamíka, Šelešovice č.p. 58

Příspěvek .pdfStaré pohlednice

Datum konání: 31. 12. 2012

Obecní úřad žádá občany pokud vlastní staré pohlednice, fotografie a dokumenty na kterých je zachycena naše obec a život v ní o zapůjčení těchto snímků. Po ofocení je vrátíme. 

Děkujeme.
 2 Starší