Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

26. 10. Erik

Zítra: Šarlota, Zoe
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Šelešovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Šelešovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.2001 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Sbor dobrovolných hasičů Šelešovice
 • Tělovýchovná jednota Slavoj Šelešovice
 • Myslivecký spolek Šelešovice 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 573 361 041

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.selesovice.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna,

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@selesovice.cz,

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 • 4.7 Další elektronické adresy

  obec@selesovice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 269562145
kód banky: 0300
banka: ČSOB

6. IČ

70890587

7. DIČ

CZ70890587

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv

  V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2019

DATUM PODÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE
18.8.2019 veřejné zakázky odpoveď.pdf

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: