Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky > Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení

První zmínka o Mysliveckém sdružení v obci je kolem roku 1921. Na katastru naší obce byly honitby dvě. Jednu honitbu o výměře cca 170 ha provozoval František Zezula z č.p. 22, měl 4 členy a 3 lovecky upotřebytelné psy. Druhou obhospodařoval Emil Sedláček z č.p. 39 o výměře cca 160 ha, měla  3 členy a 2 lovecky použitelné psy.

Po roce 1952 se tyto honitby spojily a pět let hospodařili společně. Mysliveckým hospodářem byl Jaroslav Zezula z č.p. 33. V roce 1957 se tato honitby rozrostla o obce Jarohněvice a Drahlov. Vznikl i nový název a to Myslivecké sdružení Jarohněvice. Toto sdružení mělo 21 členů a 9 loveckých upotřebytelných psů. V tomo složení trvalo až do roku 1973, kdy se přidružila ještě obec Zlámanka. Předsedou byl Stanislav Kolomazník a hospodář Milan Zbořil. Honitba se také rozrostla na neuvěřitelných 2 000 hektarů. Při této transformaci mělo sdružení 36 členů a 14 loveckých psů. Takto Myslivecké sdružení fungovalo bez větších změn až do roku 1992.

Novelu zákona 499/1989 Sb., o nutnosí zřízení honebních společenstev a možnosti honitbu pornajímat nověvzniklým sdružením, využili také vlastníci pozemků v k.ú. Šelešovice a začali jednat. Byli to tito občané: Josef Vlk, Josef Šmíd, František Kunčar, Vratislav Mozga, Josef Dohnal, Josef Jašek, Pavel Vlk, Radomil Jašek, Richard Šmíd. Dne 18.12 1992 byla svolána v obci ustanovující schůze s majiteli pozemků a bylo založeno Honební společenstvo Šelešoivce. Výbor honebního společenstva byl následující: předseda- Josef Palička, místopředseda - Josef Vlk, finanční hospodář - Vojtěch Janoštík, členové - Vratislav MOzgva, Josef Jašek, František Kunčar. Po všech perepetiích,  nemálo času a finančních prostředků k 1.3.1993 vzniklo nové honební společenstvo Šelešovice. Následně byla ihned sepsána smlouva s myslivci z obce Šelešovice o porvozu výkonu práva myslivosti. Novým předsedou Mysliveckého sdružení Šelešovice byl zvolen Josef Vlk a do funkce hospodáře byl jmenován Jaroslav Zezula. V té době sdružení hospodařilo na 526 ha, smíšené honitby (pole, les), mělo 9 členů. Do roku 1996 mělo již 11 členů, v tomto roce odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce předsedy Josef´Vlk a posléze i z členství, na uvolněné místo předsedy byl zvolen Josef Palička. V roce 2005 zemřel hospodář Jaroslav Zezula.  Do funkce hospodáře byl jmenován Richard Šmíd.  Pro zaneprázdněnost na vlastní žádost odstoupil předseda Josef Palička  a novým předsedou se stal Antonín Vrzal.V tomto složení pracuje sdružení dodnes.

Po digitalizaci katastru obce v roce 2001 a obměně honebních společenstev v roce 2003 má myslivecké sdružení Šelešovice 563 ha, 11 členů a 4 lovecky upotřebytelných psů. V dnešní době má 10 členů, v přípravě na myslivce  jsou dva adepti a to Miloslav Kadlec a Miroslav Palička.

V honitbě se každoročně loví bažantí kohout, zajíc polní a zvěř škodící myslivosti (prase divoké, sele, liška, kuna). Vůbec první prase  divoké (sele) se v honitběslovilo na čekané v roce 1996 členem Richardem Šmídem. Další na společné vycházce v roce 1998 Radomilem Jaškem a Stanislavem Stratilem.Štěstí měl i v roce 2005 na čekané Josef Palička a v roce 2008 znovu Richard Šmíd.

Myslivecké sdružení Šelešovice má svou vlastní brokovou střelnici vybudovanou v roce 2004 v nákladech cca 50.000,- Kč. Hodnota střelnice je však asi 1 milion Kč. Myslivci a příznivci myslivosti zde zdarma odpracovali 1.128 hodin. U této střelnice je také vybudováno malé posezení a chatka. Každoročně se zde koná široko daleko známá soutěž pro děti ve znalostech o přírodě, zvěři a střelbě ze vzduchovky pod názvem " Zlatá srnčí trofej".  Ale nejen to, Myslivecké sdružení zde také  pořádá brokové střelby pro myslivce  "Putovní pohár".

Myslivost není jen zábava, ale také povinnosti, zejména péče o zvěř a přírodu. V zimním období je to přikrmování, v létě péče o remízky.

Kolektiv je to velmi dobrý. Svědčí o tom také přízeň kamarádů nemyslivců. Myslivci se podílí na každé akci která se koná v obci. Za tot všem díky.

Co Bůh stvořil
to cti a opatruj
to myslivče
první zákon tvůj

Výbor MS Šelešovice

30.1.2010