Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Šelešovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Šelešovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.1.2001 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 573 361 041

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.selesovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  obec@selesovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  k2rb6mc

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 269562145
kód banky: 0300
banka: ČSOB

6. IČ

70890587

7. DIČ

CZ70890587, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

Rok 2023

DATUM PODÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE
18.10.2023 poradenství v oblasti dotací uzavřené obcí Sdělení podle zákona 106-1999 Sb.,.pdf

Rok 2022

DATUM PODÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE
10.6.2022 setkání politiků Sdělení k žádosti ze dne 26.5.2022pdf
5.1.2022 elektrická energie  Sdělení k žádosti ze dne 5.1.2022.pdf

Rok 2021

DATUM PODÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE
22.2.2021 pozemky k bydlení, obecní byty Sdělení k žádosti dle zákona 106-1999 Sb..pdf

Rok 2019

DATUM PODÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDOSTI POSKYTNUTÁ INFORMACE
18.8.2019 veřejné zakázky odpoveď.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: