Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

18. 6. Milan

Zítra: Leoš
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Místní vyhlášky a nařízení

Název Účinnost
OZV č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2024
OZV č. 2/2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2024
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022
Řád veřejného pohřebiště obce Šelešovice 1.1.2021

Směrnice obce Šelešovice, kterou se zavádí stočné na území obce Šelešovice.pdf

6.11.2019

Tržní řád - nařízení obce č. 1/2014

22.6.2014

OZV č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 1.1.2013
OZV č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1.1.2013
OZV č. 5/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 1.1.2013

Usnesení zastupitelstva